Šta je to automatsko testiranje softvera?

Ručno testiranje softvera obavlja čovek, koji sam izvršava sve korake. Kod automatskog testiranja, testove izvršava određeni računarski program, odnosno određeni alat za automatizaciju. Taj program izvršava korake, unosi podatke, poredi dobijene rezultate sa očekivanim i generiše izveštaj.

Automatsko testiranje može da zameni manuelno testiranje, ali ne bi trebalo nikad da ukloni potrebu za njim.

Prednosti automatizacije:

  • Smanjuje se vreme potrebno za testiranje.
  • Samim tim, može da se pokrije i više scenarija, čak i onih manje verovatnih.
  • Automatski testovi mogu da se izvršavaju stalno, noću i koliko god puta nam je potrebno.
  • Manja je mogućnost za grešku.

Koje testove treba automatizovati?

Što više to bolje. Ručno testiranje treba da ostane kao ispomoć, ali je najbolje kada je sve automatizovano, pre svega testovi koji su kompleksni i imaju prioritet.

Pre nego što se test automatizuje, mora ručno da se prođe kroz sve njegove korake. 

Alati za automatizaciju

Izbor alata koji će se koristiti zavisi od tehnologije na koju se oslanja program koji testiramo. Ima ih sijaset i stalno novi izlaze na tržište. Neki od njih su: Selenium, QTP, Appium itd. O tome ćemo u narednim člancima.