Kako sprečiti Android aplikacije da vas prisluškuju?

Kada prvi put instalirate aplikaciju, ona će tražiti neke dozvole, na primer za pristup kameri, mikrofonu itd. Ako joj to dozvolite (a to uglavnom svi uradimo), ona će dozvolu kasnije slobodno da koristi. Neće vas naknadno konsultovati da li se slažete ili ne.

Međutim, naknadno možemo da svakoj aplikaciji oduzmemo pravo da pristupa mikrofonu, kameri i ostalim privatnim detaljima. Postoje dva načina da to uradimo.

Prvi način podrazumeva da odete u meni sa aplikacijama, otvorite onu koja vam je sumnjiva i u njenim svojstvima pronađete spisak dozvola koja one ima.

Dakle, pronađete aplikaciju i kliknete na Dozvole (Permissions)

Potrebno je da svaku od dozvola samo ugasite prevlačenjem klizača na levo.

Naravno, vodite računa da su određene dozvole nekim aplikacijama neophodne za rad. Na primer, Google mape treba da imaju pristup vašoj lokaciji, ako ćete da ih koristite za snalaženje po gradu. Ali, ako je u pitanju aplikacija za čitanje knjiga, njoj nije potrebna da pristupa mikrofonu, lokaciji i slično, pa to isključite.

Drugi način je da otvorite spisak svih dozvola, otvarate jednu po jednu i vidite koje aplikacije imaju tu dozvolu. Spisku dozvola isto pristupate iz menija sa svim aplikacijama.

Pronađete dozvolu, na primer, mikrofon, kamera, lokacija, i videćete koje sve aplikacije tome imaju pristup. Isključite pristup svakoj aplikaciji kojoj ta dozvola nije potrebna. Na primer, ako aplikacija prima zvučne poruke ili beleške, onda joj je potreban pristup mikrofonu. U suprotnom, nema potrebe da ga ima.