Početna / Trikovi i uputstva / Napravite pivot analizu u Google tabelama

Napravite pivot analizu u Google tabelama

Pivot tabele su odličan način da suzite veliku količinu podataka. Možete da prikažete vezu između tačno određenih varijabli. Pokazali smo kako da sa njima radite u Excelu, a slična stvar postoji i u Google tabelama.

Dakle nakon što unesete ili uvezete podatke, treba da selektujete one koje želite da analizirate i odaberete stavku Data (Podaci) – Pivot table (Izvedena tabela). Podaci moraju da budu u tabelarnom obliku i prvi red treba da sadrži imena svih kolona.

Sada u meniju sa desne strane, odaberite koje kolone želite da prikažete i na koji način da sumirate.

Možete sami da ukucate formulu po kojoj će se vrednosti računati.

A možete i da odaberete jednu od postojećih funkcija (zbir, prosek, broj … ).

Pogledaj još

Validacija podataka – Excel/Google tabele/LibreOffice Calc

Validacija podataka podrazumeva da ograničite šta korisnik sme da unese u ćeliju. Na primer, ako …