Aplikacije za merenje nivoa buke (Android)

Moderna tehnologija može da nam pomogne u određivanju štetnosti buke kojoj smo izloženi. Nekad nismo ni svesni da se nalazimo u okruženju koje je preglasno i preti da ošteti naš sluh. Postoji veliki broj aplikacija koje mere jačinu zvukova . Mi smo izdvojili neke, ali nam slobodno predložite i druge za koje smatrate da su dobre.

Sve imaju reklame, ali na to smo do sada i navikli. Koriste mikrofon uređaja tako da preciznost merenja i zavisi od njegovog kvaliteta.

1) Merač zvuka

Dovoljno je samo da otvorite aplikaciju, date joj pristup mikrofonu i dobićete odmah u decibelima jačinu zvuka, kao i poređenje tog nivoa buke sa nekom svakodnevnom situacijom sa kojom možemo da uporedimo buku kojoj smo izloženi.

2) Sound Meter

Dobra neinvazivna aplikacija koja prikazuje i grafikon jačine zvuke tokom merenja. Jačina je prikazana u decibelima. Ima dobar interfejs i upozorava kada je nivo buke prejak.

Pogledaj još

Kako da vidite istoriju obaveštenja na telefonu (Android)?

Pisali smo već ranije kako da obaveštenja isključite ili uključite. Zaista mogu biti dosadna, pa …