Aplikacije za merenje nivoa buke (Android)

Moderna tehnologija može da nam pomogne u određivanju štetnosti buke kojoj smo izloženi. Nekad nismo ni svesni da se nalazimo u okruženju koje je preglasno i preti da ošteti naš sluh. Postoji veliki broj aplikacija koje mere jačinu zvukova . Mi smo izdvojili neke, ali nam slobodno predložite i druge za koje smatrate da su dobre.

Sve imaju reklame, ali na to smo do sada i navikli. Koriste mikrofon uređaja tako da preciznost merenja i zavisi od njegovog kvaliteta.

1) Merač zvuka

Dovoljno je samo da otvorite aplikaciju, date joj pristup mikrofonu i dobićete odmah u decibelima jačinu zvuka, kao i poređenje tog nivoa buke sa nekom svakodnevnom situacijom sa kojom možemo da uporedimo buku kojoj smo izloženi.

2) Sound Meter

Dobra neinvazivna aplikacija koja prikazuje i grafikon jačine zvuke tokom merenja. Jačina je prikazana u decibelima. Ima dobar interfejs i upozorava kada je nivo buke prejak.