Kako da koristite Microsoft Office da vidite istoriju stavki koje ste kopirali?

Kada kopiramo određeni tekst ili link on se pamti u privremenoj memoriji računara. U njoj se čuva samo jedna iskopirana stavka. Kada iskopiramo nešto drugo, ono prvo će se obrisati.

Međutim, programi Microsoft Offica sve pamte i to poslednje 24 stavke. U određenim situacijama to može biti od koristi.

Otvorite bilo koji od Microsoft Office programa i kliknite na ikonicu za otvaranje Clipboarda (Ostave).

Ukazaće se poslednja kopiranja i tu možete da ih pratite i koristite po potrebi. Ona nisu vezana za Office aplikacije, već predstavljaju bilo kakvo kopiranje na računaru.

Pogledaj još

Kako da sastanak na Zoom-u uvek bude preko svih ostalih prozora na Windowsu?

Da li vam je u toku sastanka na Zoom-u potrebno da on stalno bude u …