Kako da koristite Microsoft Office da vidite istoriju stavki koje ste kopirali?

Kada kopiramo određeni tekst ili link on se pamti u privremenoj memoriji računara. U njoj se čuva samo jedna iskopirana stavka. Kada iskopiramo nešto drugo, ono prvo će se obrisati.

Međutim, programi Microsoft Offica sve pamte i to poslednje 24 stavke. U određenim situacijama to može biti od koristi.

Otvorite bilo koji od Microsoft Office programa i kliknite na ikonicu za otvaranje Clipboarda (Ostave).

Ukazaće se poslednja kopiranja i tu možete da ih pratite i koristite po potrebi. Ona nisu vezana za Office aplikacije, već predstavljaju bilo kakvo kopiranje na računaru.

Pogledaj još

Zašto je video koji gledate na Jutjubu mutan?

Zašto je video koji gledate mutan? Ne vidi se dobro čak ni kada ga povećate …