Kako da skenirani PDF pretvorite u običan?

PDF dokumenti nastali skeniranjem ne mogu da se pretražuju. Umesto da ih svaki put konvertujete u word ili drugi format, pretvorite ga u običan PDF koji može da se pretražuje.

Kako da to izvedete?

Vrlo jednostavno. Pre svega, treba da koristite odličan PDF čitač PDF-Xchange viewer . Može slobodno da se kaže da je on jedan od najboljih čitača, jer podržava podvlačenje teksta, dodavanje komentara i još mnogo toga.

Za pretvaranje u običan PDF treba najpre da preuzmete jezički paket. Kao što se vidi veliki broj jezika je podržan. Za srpski su dostupne i ćirilica i latinica, s tim što je ćirilica obeležena samo kao srpski.

Instalirate paket, pokrenete program, otvorite skenirani PDF i odaberete stavku Document – OCR pages.

Odaberete jezik.

Sačekate da se prepoznavanje izvrši i to bi bilo to. Sada dokument možete da pretražujete ili kopirate tekst iz njega bez ikakvih problema. Imajte u vidu da prepoznavanje skeniranih slika nije nepogrešivo. To se naročito odnosi na manje korišćene jezike, kao što je naš.