Kako napraviti linkove između beležnica i sekcija u OneNote-u?

U OneNote-u, kao i u drugim Office-ovim programima postoji mogućnost da linkujete ka beležnicama, belešama i odeljcima. Korisno kada želite da se brzo prebacite iz jedne beležnice u drugu.

Sve je prilično jednostavno. Selektujete tekst koji treba da služi kao link, desni klik pa Link (Poveži) i tu odaberete odeljak ka kome linkujete.

Slično se radi i kada želite da napravite link ka nekom sajtu.