Kako dati pristup svom gmail nalogu bez odavanja šifre?

U svoj gmail nalog možete da dodate delegata, osobu koja će u vaše ime da čita i šalje mejlove, bez pristupanja lozinki, ćaskanjima i podešavanjima. Kada ta osoba pošalje mejl u vaše ime, videće se da je pošiljalac neko drugi, a ne vi. Ovo može biti korisno za situacije kada mejl koristite u poslovne svrhe, pa želite kolegama da odobrite pristup.

Napominjemo da je slanje mejlova u tuđe ime moguće samo sa veb verzije imejla, ne i sa android aplikacije. Takođe je potrebno da oba učesnika imaju google naloge.

Potrebno je da odete na Podešavanja.

Potom na Nalozi i uvoz (Account and import) i odaberete Dajte pristup svom nalogu.

 

 

Osoba kojoj dajete pristup moći će da šalje i čita mejlove, ali neće moći da vidi lozinku ili da izvrši bilo kakva druga podešavanja naloga. Uvek možete da ih obrišete kao delegata što radite iz istog menija.

Mejlovima osobe kojoj ste delegat pristupate kao na donjoj slici.