Početna / Email / Kako napraviti grupu kontakata u Outlook-u?

Kako napraviti grupu kontakata u Outlook-u?

Outlook, kao i Gmail, daje mogućnost da napravimo grupu kontakata. Korisno kada često moramo da šaljemo mejlove istim osobama. Umesto da pojedinačno dodajemo svakog člana, napravimo grupu i pošaljemo imejl grupi.

Otvorite prikaz sa osobama.

Potom kliknete na nova grupa kontakata.

Dodate članove i snimite grupu.

I to bi bilo to. Sada umesto svakog pojedinačnog kontakta unesete ime grupe i imejl će biti poslat svim članovima.

Pogledaj još

Ko je pročitao vašu poruku elektronske pošte (Outlook)?

Ako koristite Outlook kao klijent za e-poštu, možete da saznate da li je vaša poruka …