Kako da koristite uporedni prikaz aplikacija na androidu (gif prikaz)?

Podeljeni prikaz omogućava da istovremeno koristimo dve aplikacije na Androidu, jedna je u gornjem a druga u donjem delu ekrana. Funkcionalnost nije dostupna na svim verzijama sistema, samo od verzije 7 pa naviše.

Kako da to uključimo?

Na najnovijim verziji Android Pie, potrebno je da uđete u prikaz svih otvorenih aplikacija, pa da kliknete na ikonicu iznad aplikacije i tu odaberete Podeljeni prikaz. Ta aplikacija će sada otići u jedan deo ekrana, a u drugom delu treba da odaberete aplikaciju koju želite.

Što se tiče  prethodnih verzija Androida, postupak je drugačiji. Otvorite obe aplikacije i onda pritisnete malo duže dugme na telefonu koje otvara spisak svih otvorenih aplikacija. To je ili meni dugme ili zasebno dugme, kao na slici.

Potom odaberite jednu po jednu aplikaciju za koju želite da bude prikazana na ekranu.

Ako želite da vratite prethodni prikaz onda samo ponovite dugi stisak na meni dugme.