Kako napraviti interne linkove u Google dokumentima?

Kod velikih dokumenata javlja se potreba da se prebacimo sa jednog dela dokumenta u drugi. To se radi pomoću unutrašnjih linkova.

Na primer, navedete “Kao što smo rekli u poglavlju 4.2” i onda u reč 4.2 stavite link koji vodi ka poglavlju 4.2.

Podsećamo vas da smo pisali o tome kako da to izvedete u Wordu, a sada pokazujemo na primeru Google dokumenata.

Sve se izvodi pomoću obeleživača. Selektujete reči u dokumentu koje treba da služe kao referentna tačka, pa odete na Insert (Umetanje) – Bookmark (Obeleživač).

 

Mala plava oznaka pojaviće se na početku teksta koje sadrži marker.

Sada možete da postavite vezu ka tom markeru. Selektujete tekst koji će da služi kao link, pa odete na Insert (Umetanje) – Link (Veza).

Potom u padajućem meniju nađete obeleživač i to bi bilo to.

Sada svaki put kada kliknete na tu vezu odmah ćete skočiti na mesto gde ste stavili obeleživač.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …