Isključite programe koji se podižu zajedno sa sistemom (Windows 10)


Procesi koji sami počinju da rade čim upalite računar mogu da značajno uspore njegov rad. Takvih programa ima mnogo, neke smo sami instalirali, dok je druge ubacio proizvođač laptopa ili kompjutera. Na svu sreću lako možemo da ih isključimo.

Pisali smo već o tome kako to izvesti pomoću Ccleanera, ali Windows 10 u sebi već ima ugrađenu tu funkcionalnost.

Otvorite najpre Task Manager (Upravljаč zadacima).

Kliknemo na jezičak StartUp (Pokretanje).

Videćemo spisak svih programa koji se podižu zajedno sa računarom. Ako vam nije potrebno da neki od njih bude stalno aktivan, kliknite desnim testerom miša na kolonu Status i odaberite Disable (Onemogući).

Time ćete samo da isključite automatsko pokretanje programa, odnosno čim se upali računari.

Kada vam bude zatrebao uvek ćete moći da ga pokrenete na standardan način kao i sve ostale programe.

Pogledaj još

Kako da izvučete tekst iz uslikanog ekrana na računaru (Windows 11)?

Windowsova alatka za slikanje ekrana (Snipping tool) pruža mogućnost da iz slike izvučemo tekst. Prilično …