Početna / Pregledači / Blokirajte obaveštenja sa sajtova u Google Chromu

Blokirajte obaveštenja sa sajtova u Google Chromu

Ako sajtovima damo odgovarajuću dozvolu, oni mogu da nam šalju obaveštenja preko Google Chrome pregledača. Međutim, često se dešava da im tu dozvolu damo greškom. Kliknemo na pogrešno dugme i završimo sa dosadnim obaveštenjima.

Kako da ih isključimo?

Potrebno je prvo da u Google Hromu odete na Podešavanja.

Potom na Napredna podešavanja.

Kliknite na Podešavanja sadržaja u sekciji Privatnost .

I tu pronađite obaveštenja.

 

I sada blokirajte obaveštenja po potrebi.

A možete i da ih zabranite.

Kod drugih veb pregledača postupak je sličan. Potražite sekciju sa Obaveštenjima i zasvagda ih se oslobodite.

Pogledaj još

Otvorite prethodno otvorene stranice u Chrome-u

Svi veb pregledači podržavaju vraćanje prethodno otvorene sesije. To važi i za Google Chrome. Najpre …