Blokirajte obaveštenja sa sajtova u Google Chromu (Android i Windows)

1.Računar

Ako sajtovima damo odgovarajuću dozvolu, oni mogu da nam šalju obaveštenja preko Google Chrome pregledača. Međutim, često se dešava da im tu dozvolu damo greškom. Kliknemo na pogrešno dugme i završimo sa dosadnim obaveštenjima.

Kako da ih isključimo?

Potrebno je prvo da u Google Hromu odete na Podešavanja.

Potom na Napredna podešavanja.

Kliknite na Podešavanja sadržaja u sekciji Privatnost .

I tu pronađite obaveštenja.

I sada blokirajte obaveštenja po potrebi.

A možete i da ih zabranite.

Kod drugih veb pregledača postupak je sličan. Potražite sekciju sa Obaveštenjima i zasvagda ih se oslobodite.

2. Android

Odete na Podešavanja, pa potražite Site Settings (Podešavanja sajta)

Pa na Obaveštenja

Pa ih isključite.

Pogledaj još

Kako da uklonite objekat sa fotografije na Samsung telefonima?

Samsungovi telefoni imaju ugrađenu funkcionalnost uklanjanja objekat sa slike, i moramo reći da radi odlično. …