Blokirajte obaveštenja sa sajtova u Google Chromu (Android i Windows)

1.Računar

Ako sajtovima damo odgovarajuću dozvolu, oni mogu da nam šalju obaveštenja preko Google Chrome pregledača. Međutim, često se dešava da im tu dozvolu damo greškom. Kliknemo na pogrešno dugme i završimo sa dosadnim obaveštenjima.

Kako da ih isključimo?

Potrebno je prvo da u Google Hromu odete na Podešavanja.

Potom na Napredna podešavanja.

Kliknite na Podešavanja sadržaja u sekciji Privatnost .

I tu pronađite obaveštenja.

I sada blokirajte obaveštenja po potrebi.

A možete i da ih zabranite.

Kod drugih veb pregledača postupak je sličan. Potražite sekciju sa Obaveštenjima i zasvagda ih se oslobodite.

2. Android

Odete na Podešavanja, pa potražite Site Settings (Podešavanja sajta)

Pa na Obaveštenja

Pa ih isključite.

Pogledaj još

Pretvorite PDF u Word na svom mobilnom telefonu (Android)

Znamo već da Wordova aplikacija za računare podržava i datoteke u PDF formatu. PDF možemo …