Kako dodati i skratiti video u PowerPointu?

Dodavanje video zapisa u PowerPoint prezentaciju zahteva samo dva klika.

Odaberete odgovarajuću ikonicu.


Ili odete na Insert – Video (Umetanje – Video zapis).

To može bilo koji video sa interneta ili računara.

Ako je predugačak možemo da ga skratimo, odnosno da emitujemo samo jedan isečak koji je od interesa za publiku.
Za to je potrebno da selektujemo video, pa odemo na Reprodukcija (Playback) – Skrati video (Trim video) i odaberemo početak i završetak.

 

Video neće biti zaista skraćen već će se samo emitovati odabrani isečak (koji smo sami podesili pomoću klizača za početak i kraj).

Isto tako možemo da dodamo obeleživač u video.  On omogućava da skočimo na tačno određeni trenutak u snimku, ako nam je to potrebno za prezentaciju.

Tu su i opcije da podesimo jačinu zvuka ili način pokretanja (na klik ili automatski).

U meniju za oblikovanje tu su i dodatne opcije za podešavanje izgleda snimka, njegov oblik, ivice i efekte. Imajte u vidu da će sama prezentacija biti velikih dimenzija kada u nju ubacimo video ili audio datoteku.

Pogledaj još

Logičke funkcije u Excelu sa primerima (AND, OR, XOR i NOT)

Logičke funkcije u Excelu koriste se sa logičkim operatorima. Koriste se kada imamo više uslova, …