Pošaljite automatski odgovor svima koji pošalju poruku vašoj Fejsbuku stranici

Ako ste administrator stranice na Fejsbuku znate da je preporučljivo da svim svojim fanovima blagovremeno odgovarate na poruke.

Nažalost, nismo uvek u mogućnosti da to radimo. U takvim prilikama možete da svakom pošaljete automatsku poruku sa obaveštenjem da, na primer, trenutno niste dostupni i da ćete odgovoriti kada dođete onlajn.

Evo kako da to podesite.

Idite na Podešavanja svoje stranice, pa na Razmena poruka (Messaging).

Tu odaberite stavku Response Assistant.

I sada uključite automatsko slanje poruka i napišite poruku koju će korisnik da dobije kada vam bude pisao.

Automatsko slanje možete da palite i gasite po potrebi.