Kako napraviti grupu kontakata u Gmail-u?

Ako često šaljete elektronsku poštu grupi osoba možete da napravite grupu umesto da svaki put dodajete mejlova pojedinačno. Posebno korisno kada je taj broj kontakata veliki pa ne možete sve ni da ih zapamtite.

Nakon što unesete ime grupe kao primaoca Gmail će automatski da pošalje mejl svim njenim članovima.

Pokazaćemo kako da koristite ovu funkciju.

U okviru Gmail-a odaberite Kontakte.

Potom odete u Grupe – Nova grupa.

I dodate kontakt za koji želite da bude deo grupe.

I to bi bilo to. Osvežite stranicu i sada samo treba da unesete ime grupe u polje za primaoca.

Vrlo jednostavno.