Kako napraviti sadržaj u Google dokumentima?

Sadržaj možemo da vrlo lako ubacimo u Google dokument. Doduše, njegov izgled nije toliko profesionalan, ali bitno je da funkcioniše.

Procedura je slična kao i u Wordu. Prvo treba da označimo naslove i podnaslove. Selektujemo tekst i odaberemo tip naslova.


Kada to uradimo potrebno je samo da odemo mesto gde želimo da sadržaj stoji i odaberemo Insert (Umetanje), pa Contents (Sadržaj).

Posle samo treba da kliknete na dugme za ažuriranje, kada god nešto promenite u dokumentu.

Pogledaj još

Slicer – modul za lepše filtriranje podataka u Excel tabelama

Svi znamo za filtere u Excelu. Ipak postoji jedan lepši način da ih koristimo. Pogledajte …