Kako definisati ciljeve u Gugl analitici?

Pomoću ciljeva u Gugl analitici pratimo uspešnost veb sajta. Da li on uspeva da ispuni svoju svrhu?

Pre njihovog definisanja treba da se zapitamo što želimo da postignemo svojim sajtom. Da li je to povećanje broja narudžbina, prijava na elektronsku poštu, klikova i slično?

Zatim te pokazatelje treba da pretvorimo u ciljeve Gugl analitike.

Kako pravimo ciljeve?

Oni se prave na nivou prikaza (view). Dakle, odemo na Administrator tab, odaberemo željeni prikaz za koji pravimo ciljeve i kliknemo na Ciljeve (Goals).

ciljevi u gugl analitici

ciljevi u gugl analitici srpski jezik

Potom odaberemo Novi cilj. Pored te opcije nalazi se i stavka Uvezi iz galerije, koja omogućava da koristite neke unapred definisane obrasce ciljeva koje je neko drugi napravio. Možete ih isprobati dok se učite, ali je uvek bolje da  cilj bude ono što ste sami napravili.

novi cilj engleski

novi cilj

Nakon što kliknete na Novi cilj, pojaviće se spisak predefinisanih ciljeva koje nudi Gugl. Kliknite na Prilagođeni ako se ništa sa spiska ne podudara sa vašim potrebama.

izbor ciljeva

ciljevi tipovi

U svakom slučaju ćete moći da birate između četiri grupe.

tipovi ciljeva

opis i detalji cilj

Odredište (Destination) – učitavanje određene stranice. Često je to stranica koja se pojavi samo kada se obavi neka akcija, na primer, završi se kupovina proizvoda. Čim se ta stranica učita, znamo da je neki proizvod kupljen.

Trajanje  (Duration) – vreme koje posetilac provede na sajtu.

Broj stranica (Pages per session) – broj stranica koje posetilac otvori po sesiji.

Događaj (Event) – ostvarenje određenog događaja, na primer klik na reklamu, puštanje videa.

U sledećem koraku treba da unesete konkretne parametre. Za prva tri tipa to nije problem, jer treba samo da unesete ili veb adresu stranice do koje posetilac treba da dođe, vremensko trajanje pojedinačne posete ili broj pregledanih stranica. Za četvrti tip Događaje treba prvo da dobro proučite Googlovu dokumentaciju za Events, kako bi umeli da to primenite.

Na kraju ciljeve pratimo tako što odemo na jezičak Conversion u glavnom meniju. Tu se nalaze ciljevi i odande možemo da pratimo koliko se oni ostvaruju i u kojim segmentima.

konverzije ciljevi u gugl analitici

ispunjenost ciljeva