Kako izmeriti razdaljinu između dve tačke pomoću Gugl Mapa?

Google Mape omogućavaju precizno merenje rastojanja između bilo koje dve tačke. Na taj način možete izračunati dužinu puta ili pešačke rute. Postupak uopšte nije složen. Predstavljamo ga u daljem tekstu.

1) Veb aplikacija

Stanite mišem na tačku sa koje počinjete merenje, kliknite desnim tasterom miša i odaberite Meri udaljenost.

meri udaljenost na mapi

Ova opcija postoji i u običnom i u terenskom prikazu.

Sada samo kliknite na narednu tačku puta koju merite, pa sledeću i sve tako. Tačke možete slobodno pomerati po mapi. U dnu će biti prikazana ukupna razdaljina.

ukupna razdaljina na mapi

Za uklanjanje tačaka, morate poći od poslednje. Uklanjate ih klikom miša. Celo merenje brišete desnim klikom na mapu i odabirom Obriši rezultate merenja.

obrisi rezultate merenja

U slučaju da želite da izračunate površinu određenog područja potrebno je samo da ga zaokružite tačkama, kao na slici. Prva tačka treba da bude i poslednja.

merenje povrsine oblasti
Ispod će se ukazati i površina oblasti.

2) Aplikacija na telefonu

Slično se radi i na aplikaciji na telefonu. Tapnete na tačku mape, pa potom prevučete prstom do dna ekrana, gde se nalazi opcija Meri razdaljinu.

meri udaljenost na android gugl mape
Potom nove tačke puta dodajete tapom na Dodaj, a mapu pomerate za podešavanje rute. Ispod će se pokazati udaljenost između tačaka.

meri udaljenost na mapi mobilni telefon