Kako kucati jednačine u Google dokumentima?

Google dokumenti omogućavaju unos matematičkih jednačina. Pokazaćemo kako.

1) Umetanje (Insert) meni

Odaberite Umetanje – jednačina.

umetni jednacinu google dokument

Pojaviće se nova traka sa alatkama. Iz padajućih menija izaberite simbol koji vam je potreban. Tu su grčka slova, razne operacije, relacije, matematičke operacije i razne strelice.

meni sa matematickim simbolima

Možete da ukucate integral, stepene, korene, granične vrednosti i slično. Veoma jednostavno. A kada preuzmete dokumente na računar jednačine će biti vidljive i u Wordu.

Pogledaj još

Slicer – modul za lepše filtriranje podataka u Excel tabelama

Svi znamo za filtere u Excelu. Ipak postoji jedan lepši način da ih koristimo. Pogledajte …