Šta je to elektronska demokratija?

Razvoj informacionih tehnologija nije mnogo promenio način na koji biramo predstavnike vlasti. Sve se i dalje svodi na odlazak do biračkih mesta jednom u nekoliko godina i zaokruživanje broja na papiru. Posle toga možemo da se pokajemo, ako se političari ponašaju suprotno od onog što su obećali. Na naše negodovanje niko neće obraćati pažnju, sve do novih izbora.

Ponekad nam nijedan program ne odgovara, ili znamo da naš kandidat nema šanse, pa biramo manje zlo, što i nije neko rešenje. Takva predstavnička demokratija je danas u krizi, a mnogi smatraju da upravo elektronska demokratija predstavlja bolje rešenje.

elektronska demokratija

Šta se podrazumeva pod elektronskom demokratijom?

Ona ne podrazumeva samo elektronsko glasanje, razgovor sa političarima preko Tvitera ili pristup važnim dokumentima onlajn. Njen revolucionarni koncept bi podrazumevo aktivnu diskusiju između države i građana i zajedničko odlučivanje o svakom zakonu ili odredbi. To bi ličilo na direktnu demokratiju, koja je postojala u staroj Grčkoj.

Na primer, zamislite situaciju da u jednom gradu, treba da se donese odluka na šta potrošiti milion dinara. Umesto da to političaru rešavaju sami među sobom, glas bi se dao svim punoletnim stanovnicima grada. Makar i da ih ima stotine hiljada, oni ne bi morali da budu prisutni u zgradi skupštine, već bi se ulogovali u određeni onlajn interfejs i tamo izneli svoj stav i komentarisali tuđe predloge. Nakon javnog razmatranja, mišljenje većina bi presudilo. Nekada ovako nešto nije bilo izvodljivo, ali sada sa razvojem novih tehnologija nema fizičkih prepreka da hiljade ljudi istovremeno diskutuje preko interneta.

Teme za diskusiju bi mogle da poteknu i od samih građana. Neko postavi predlog za premeštanje dečjeg parka zbog obližnjeg parkinga, svi o tome debatuju i na kraju odluče da zatvore parking.

Štaviše, u zapadnim zemljama se već eksperimentiše sa nekim oblicima elektronske demokratije, uglavnom na lokalnom nivou. Zaključci još uvek nisu nedvosmisljeni, jer je bilo i pozivitnih i negativnih iskustava. Dešavalo se da celom diskusijom i dalje dominiraju pripadnici političkih stranaka, da građani nisu bili dovoljno zainteresovani ili da su se bavili trivijalnim temama. Sve je još uvek u začetku. Ceo proces umnogome i zavisi od dizajna samog sistema, što je još uvek nije usavršeno.

Šta vi misite od elektronskoj demokratiji?

photo credit: photo