Kako promeniti vlasnika dokumenta u Gugl disku?

Gugl disk je jedna od najpopularnijih aplikacija za rad sa tabelama, dokumentima i prezentacijama. Ne samo što ima odličan interfejs i mnoštvo funkcionalnosti, već omogućava da na istom dokumentu nekoliko osoba radi istovremeno.

Kako da obavite prenos vlasništva?

Najpre je potrebno da dokument bude podeljen sa budućim vlasnikom.

podeljen dokument gugl disk

U narednom koraku otvorite spisak svih osoba koje sarađuju na dokumentu.

sa kim se sve deli dokument

U padajućem meniju gde se podešavaju dozvole, odaberite opciju Vlasnik.

promena vlasnika disk

Sačuvajte izmene i time ste sve završili.

Svaka datoteka zauzima skladišni prostor vlasnika. Saradnici joj samo pristupaju.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …