Rad sa SmartArt graficima u Office-u

Kada radimo na nekom dokumentu ili prezentaciji, uvek se preporučuje da informacije i koncepte predstavimo na vizuelan način, u obliku grafikona, planova, mapa i slično. Na taj način će čitalac bolje da shvati celu materiju, a pisac će istovremeno da ostavi dobar utisak.

Odličan način da vizuelno obogatimo dokument su SmartArt grafici. Posebno su dobri za prezentacije.

Odete na Insert (Umetni) i odaberete odgovarajući oblik.

smartart grafikoni

Treba da pronađete onaj koji najbolje predstavlja ono što želite da kažete. Kao što vidite izbor je obiman, imate konceptualne grafikone, kružne, linijske i hijerarhijske.

odabir smartart grafike

1) Ubacivanje teksta

U svaki oblik možete da ubacite tekst.

tekstualni grafikon

Možete čak i dodati znak za nabranje ako kliknete na Add bullets.

izmeni tekst u grafikonu

Za promenu fonta, boje i veličine teksta, kliknite desnim tasterom miša na oblik.

2) Promena boje i dizajna

Boju lako menjate klikom na Dizajn – promeni boju. U sekciji Dizajn takođe postoje opcije i za 3D efekte.

promeniti boju grafikona

3) Promena oblika

Ne moraju oblici da budu istovetni. Krug menjao u kvadrat ili bilo šta drugo preo Change Shape.

promeni oblik smartart

Možete promieniti izgled, oblik, boja, transparentnost. ivice … Posebno dobro kada naglašamo razliku između elemenata.

3) Dodajte nove oblike

Grafikon može da sadrži koliko god želite elemenata.

dodaj oblik u  grafikon

Desni klik na grafikon, pa na Add shape.