Program za izradu gantograma

Gantogram (ili Gantov dijagram) se koristi u upravljanju projektima. Pokazuje kako se pojedinačni zadaci projekta raspoređeni tokom vremena. Omogućava da se ti zadaci bolje isplaniraju i kontrolišu. Za izradu gantograma se često koristi Microsoft Project, ali mi ćemo vam danas predstaviti drugi veoma jednostavan program koji može takođe da odlično posluži. Radi i sa formatima Microsoft Projecta. U pitanju je program GanttProject, koji možete preuzeti odavde. Odličan je, i dostupan na velikom broju jezika.

Interfejs menjate na sprski tako što odete na Podešavanja.

podesavanja gant projecta

Potom promenite jezik.

promeni jezik programa na srpski

Sada će vam se ukazati opcija da unosite pojedinačne zadatake u okviru projekta. Možete podesiti njihovo trajanje, prioritet, kritične tačke i sve će to biti prikazano na dijagramu.

dodavanje novih zadataka

Kliknite na datum svakog zadatka da izvršite sve nepohodne izmene.

 upravljanje projektima

Kada završite sa radom, projekat možete izvesti u nekoliko ponuđenih formata: Microsoft Project datotekama, csv, PDF i u vidu slike.

izvoz projekata

Sve u svemu, program je prilično zgodan, i radi  baš ono zbog čega je napravljen.

Pogledaj još

Kako da napravite efekat kružnog teksta u PowerPointu?

Svi tekstualni efekti lako se prave ako koristite WordArt. Umetnete tekst. Potom samo odaberete odgovarajući …