Da li je bolje hvatati beleške pisanjem ili kucanjem?

Kada slušamo neko predavanje, uvek je korisno da hvatamo beleške.  Naš mozak ne može sve da zapamti, a i dokazano je da naknadno čitanje beleški pomaže da bolje shvatimo i usvojimo rečeno.

Sa razvojem novih tehnologija, sve je češća pojava hvatanja beleški preko laptopa i sličnih uređaja. Dakle, umesto da ono što čujemo zabeležimo olovkom na papiru ili sveščici, mi to otkucamo na svom laptopu ili tabletu. Zdravorazumski gledano, čini nam se da je hvatanje digitalnih beleški mnogo bolje. Kucanjem brže možemo da unesemo ono što čujemo, a i beleške lakše i preglednije možemo da organizujemo. Ne možemo ni da ih izgubimo, jer ih jednim klikom bekapujemo u neki oblačni servis. Plus se osećamo i moderno.

hvatanje beleski

Međutim, nije sve tako jednoznačno. Naučnici su vršili istraživanja i upoređivali efikasnost oba načina hvatanja beleški. Podelili su slušaoce jednog istog predavanja u dve grupe, jedne koji su hvatali beleške digitalnim putem, i druge koji su to radili staromodno olovkom i papirom. Na kraju su ih istestirali, kako bi utvrdili ko je više shvatio i zapamtio predavanje.

Rezultati su pokazali da nema razlike u pamćenju podataka i informacija, ali da  osobe koje beleške hvataju pisanjem bolje razumeju kontekst predavanja. Naš mozak naprosto bolje procesuira i razmišlja kada pišemo. Detaljan opis tih istraživanja možete naći ovde.

Tako da sledeći put, kada se nađete u grupi ljudi na predavanju, koji svi nešto kuckaju ili tapkaju, a vi imate samo olovku i papir, nemojte ništa da se brinete, jer vaš način je bolji, kako nauka kaže.

photo credit: andjohan