Kako da podesite prored ili razmak između redova, pasusa i slova u Wordu?

Kada radite na nekom dokumentu morate da umete i da baratate podešavanjem proreda ili razmaka između redova, pasusa ili slova u Wordu.

Danas ćemo vam pokazati kako da ga menjate. A takođe i kako da jednom napravljene izmene podesite tako da uvek budu iste u svakom novom dokumentu.

vrste proreda u wordu

Uputstvo važi za sve verzije Worda.

Menjanje proreda između redova (linija teksta)

Prored između redova određuje koliko su redovi udaljeni jedan od drugog. Bude nam korisno da ga smanjimo, kada, na primer, štampamo tekst pa štedimo na broju strana.

Prored možemo podesiti za određene paragrafe ili za ceo dokument. Potrebno je samo da selektujemo deo teksta za koji želimo da važe izmene (u suprotnom važe za ceo tekst koji kucamo nadalje) i kliknemo na strelicu gde piše Paragraph (Pasus), u Home (Početak) sekciji.

podesavanja pasusa word

Razmak može biti jednostruk, višestruk, tačno određenih dimenzija, sve što vam je potrebno, kao što i sami vidite. Ispod toga se nalazi pretpregled teksta u kome uživo vidimo promene.

kako podesiti razmak izmedju redova

Izmena razmaka između pasusa

Ponekada želimo da razmak između dva ili više pasusa bude drugačiji. To radimo tako što odemo takođe na podešavanja pasusa, kao u prethodnom koraku, ali u ovom slučaju gledamo sekciju Spacing (Razmak, Prored), i tu možemo da podesimo prored pre pasusa i posle pasusa.

razmak pre i posle pasusa

Promena razmaka između slova

Ponekada nam se može desiti da dobijemo dokument u kome su slova previše zbijena ili obrnuto, nekako kao da između njih postoji nepotreban beli prostor. To se lako rešava u opcijama za podešavanje Fonta.

podesavanje fonta u programu

Selektujte deo teksta u kome postoje problemi, pa kliknite na opciju Font.   Sada idite na jezičak Advanced i tu ćete pronaći opcije za izmenu veličine slova. Normalne vrednosti su 100% i Normal, ali u određenim situacijama, će tu biti neka druga vrednost koja će dovesti do toga da slova budu zbijena (jedno preko drugog) ili suviše razvučena.

zbijena ili razvucena slova word

Na kraju, možemo podesiti da sva podešavanja koja smo napravili budu podrazumevana za svaki naredni dokument. To radimo tako što odemo na opciju Change Styles i tu kliknite na Save as Default (Sačuvaj kao podrazumevano).

postavi promene kao podrazumevane

Ovako podešavanja izgledaju na srpskoj verziji Worda.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …