Kako da podesite prored ili razmak između redova, pasusa i slova u Wordu?

Jedan od čestih zadataka koji se stavlja ispred nas, prilikom pisanja dokumenata, je podešavanja proreda. Prored predstavlja razmak između redova, pasusa ili slova u Wordu. Danas ćemo vam pokazati kako da to menjate. A takođe i kako da jednom napravljene izmene podesite tako da uvek budu iste u svakom novom dokumentu.

vrste proreda u wordu

Uputstvo pre svega važi za Office 2007, 2010 i 2013.

Menjanje proreda između redova

Prored između redova određuje koliko su redovi udaljeni jedni od drugih. Na primer, kada želimo da štampamo tekst pa da nam on stane na manje strana, možemo da smanjimo prored. Ponekada se od nas zahteva da prored bude tačno određene veličine. A ponekada se desi da dobijemo dokument u kome je prored razbacan, pa sve želimo da objedinimo. Prored možemo podesiti za određene paragrafe ili za ceo dokument. Potrebno je samo da selektujemo deo teksta za koji želimo da važe izmene (u suprotnom važe za ceo tekst koji kucamo nadalje) i kliknemo na strelicu gde piše Paragraph (Pasus), u Home (Početak) sekciji.

podesavanja pasusa word

Razmak može biti jednostruk, višestruk, tačno određenih dimenzija, sve što vam je potrebno, kao što i sami vidite. Ispod toga se nalazi pretpregled teksta u kome uživo vidimo promene.

kako podesiti razmak izmedju redova

Izmena proreda između pasusa

Ponekada želimo da razmak između dva ili više pasusa bude drugačiji. To radimo tako što odemo takođe na podešavanja pasusa, kao u prethodnom koraku, ali u ovom slučaju gledamo sekciju Spacing (Razmak, Prored), i tu možemo da podesimo prored pre pasusa i posle pasusa.

razmak pre i posle pasusa

Promena razmaka između slova

Ponekada nam se može desiti da dobijemo dokument u kome su slova previše zbijena ili obrnuto, nekako kao da između njih postoji nepotreban beli prostor. To se lako rešava u opcijama za podešavanje Fonta.

podesavanje fonta u programu

Selektujte deo teksta u kome postoje problemi, pa kliknite na opciju Font.   Sada idite na jezičak Advanced i tu ćete pronaći opcije za izmenu veličine slova. Normalne vrednosti su 100% i Normal, ali u određenim situacijama, će tu biti neka druga vrednost koja će dovesti do toga da slova budu zbijena (jedno preko drugog) ili suviše razvučena.

zbijena ili razvucena slova word

Na kraju, možemo podesiti da sva podešavanja koja smo napravili budu podrazumevana za svaki naredni dokument. To radimo tako što odemo na opciju Change Styles i tu kliknite na Save as Default (Sačuvaj kao podrazumevano).

postavi promene kao podrazumevane

Pogledaj još

Kako da kopirate, pretražujete i selektujete tekst u ePub knjigama u SumatraPDF čitaču?

Ako koristite SumatraPDF čitač za čitanje knjiga u ePub formatu na svom računaru, sigurno ste …