Kako ubaciti video u PowerPoint prezentaciju?

Bilo koji slajd može u sebi da sadrži video snimak, bilo lokalni sa računara ili interneta. Pokazaćemo kako.

Odete na  Insert (Umetanje) – pa sekciju Media (Medijumi) i potom Video (Video zapis).

ubaciti video u powerpoint

video umetanjje

Odaberite da li želite da umetnete video sa svog računara ili interneta. Prva opcija je bolja, jer ugrađivanje onlajn videa ne radi baš najbolje, a i potrebno je da se ulogujete sa svojim Microsoft nalogom.

Kada to uradite, pustite ga kako bi proverili da li i kako radi. Lako preskačete sa jednog na drugi kadar.

video obrada powerpoint prezentacija

Pomeranje i menjanje veličine

Kliknite na ivice i prevucite ga u deo slajda koji želite. Veličinu menjate prevlačenjem miše levo desno iz bilo kog ugla.

Brisanje

Selektuje video mišem, pa kliknite Delete za brisanje. .

Isecanje dela snimka

Odaberite  Playback (Reprodukcija), pa Trim Video (Skrati video zapis). Sada pomoću klizača odaberite koji deo snimka želite da isečete. Nakon što kliknete OK, taj deo će ostati vidljiv  u prezentaciji.

playback video prezentacija

reprodukcija

isecak filma

skrati video zapis

Obeleživač

U slučaju da želite da reprodukcija ne počne od početka, već od bilo koje druge tačke, postavite obeleživač iliti marker. Stanite mišem na određenu tačku u snimku, i kliknite na Playback (Reprodukcija) – Add Bookmarks (Dodaj obeleživač). On će omogućiti da odmah pređete na željenu scenu.

obelezivac video

Oblikovanje video zapisa

U sekciji Format – Oblikovanje  kod alatki za video zapise postoje i druga podešavanja. Na primer, možete menjati dizajn, okvir, ivice, efekte i boje kod video snimka.