Kako da u Wordu pretvorite tekst u tabelu i obrnuto

Tabele predstavljaju odličan način da podatke prikažemo u sistematičnom i preglednom obliku, i tako izvedemo prave zaključke. Često nam je potrebno da ih napravimo u Wordu. Word je više predodređen za pisanje teksta i stoga nam baratanje sa tabelama može biti problematično.

Danas ćemo vam pokazati jedan tri koji omogućava da jednim potezom pretvorimo tekstualne podatke u tabelu ili obrnuto. Ovo upustvo važi na primeru MS Ofiice, 2007, 2010 i 2013.

Prvo je potreno da ukucate podatke onako kako bi želeli da izgledaju  u tabeli. Najbitnije je da svaku kolonu razdvojite tasterom Tab a ne običnim razmakom. Selektujte podatke, kliknite na Umetni (Insert) – Tabela (Table) – Pretvori tekst u tabelu (Convert text to table).

konvertuj tekst u tabelu

Engleska verzija Worda.

convert text to table

Sada će vam se ukazati opcije tablele, i štiklirajte sve ono što vam je potrebno.

opcije konverzije teksta u tabelu

Sada imate podatke u tabeli, koju možete da lako dorađujete i menjate.

U slučaju da vam je potrebna suprotna stvar, da tabelu pretvorite u obične podatke, potrebno je da selektujete celu tabelu (to se najlakše čini ako kliknete na zvezdicu koja se pojavi u gornjem levom uglu tabele) i odete na na Raspored (Layout) opciju u alatkama za tabele.

konvertuj tabelu u tekst word

Engleska verzija Worda.

convert to text

Potom je potrebno da odaberete način na koji će podaci biti razdvojeni, i nakon jednog klika, imaćete obične tekstualne podatke koje kasnije možete da prebacujete gde god želite.

opcije nove tabele