Odlična Android aplikacija za elektronsku poštu – K-9 Mail

Android uređaji mogu da se koriste i za proveravanje poslovnih i privatnih mejlova. Naročito su pogodni za situacije kada ne smemo da propustimo bitne mejlove, a ne nalazimo se pored računara. Svaki Android telefon ili tablet dolazi sa unapred instaliranom aplikacijom u koju možemo ubacivati različite naloge elektronske pošte, ali u mnogim slučajevima ona ne zadovoljava sve potrebe korisnika.

Danas ćemo predstaviti jednu od najboljih besplatnih Android aplikacija za e-poštu K-9 Mail. Aplikacija je otvorenog koda, i sadrži mnogobrojna podešavanja koja omogućavaju da bolje organizujemo i sortiramo mejlove.

Omogućava da pregledamo i ubacujemo poslovne i privatne naloge elektronske pošte. Ubacivanje besplatnih naloga, kao što su gmail, yahoo ili outlook se vrši bez mnogo muke, dok je za sve druge naloge potrebno da potražimo podešavanja od svog provajdera. Bitno je da dobro podesite i dolazne i odlazne parametre.

email android

Možete ubacivati i po nekoliko naloga, i za svaki nalog zasebno podešavati obaveštenja, zvono, vibraciju, pa čak i boju. Aplikacija ima jedan jedinstveno sanduče koje grupiše sve naloge, i  pojedinačano za svaki nalog ponaosob.

sanduce elektronsko android

Podešavanja su mnogobrojna i ne možemo ih sve nabrojati. Mogu se dodavati POP3, IMAP i WebDAV nalozi. Kada dodate nalog proverite da li su sva podešavanja dobro podešena, jer se može desiti da nalog bude dodat na listu, iako nije sve dobro podešeno.

Možete menjati osnovnu pozadinu na tamnu i svetlu u Display podešavanjima. Sinhronizacija sa serverom je mnogo bolja u poređenju sa svim ostalim servisima.

Mejlovi se mogu organizovati u foldere i obeleživati zvezdicama. Za svaki nalog se može podesiti  količina memorije koju zauzima.

Sve u svemu, ova aplikacija predstavlja odličan izbor ako imate više email naloga i potrebno vam je da svakodnevno proveravate svoje mejlove dok ste u pokretu.