Manje poznate tasterske prečice za Word

Verujemo da već znate one uobičajene prečice preko tastature za Word, kao što su CTRL + C za kopiranje, CTRL + V za nalepljivanje, CTRL + B za podebljavanje selektovanog teksta itd. Danas predstavljamo one manje poznate, ali jednako korisne.

word logo

F4 – ponovite prethodnu akciju. Bila šta da ste prethodno uradili, pritiskom na F4 sve će se ponoviti. Može biti korisno kod velikih tabela i složenih zadataka.

CTRL + H – otvara dijalog sa Find and Replace (Pronađi i zameni) funkcionalnošću, gde je opcija Replace (Zameni) direktno selektovana.

SHIFT + F3 – mala slova pretvara u velika i obrnuto. Selektujte tekst koji želite da prebacite i pritisnite SHIFT + F3 jednom ili dvaput.

Control + Space dugme – izjednačava font u tekstu.  Ako imate odeljke teksta sa različtim fontom, selektujte ga,pritisnite istovremeno CTRL + Space i sve će biti izjednačno.

CTRL + K – ubacite vezu u dokument. Selektujete deo teksta koji želite da linkujete i pritisnite CTRL + K.  Radi sa spoljašnjim i unutrašnjim vezama.

CTRL + A – selektuje celokupan tekst dokumenta.

CTRL + 0 (nula) – dodaje praznu liniju iznad trenutnog paragrafa. Odlično ako želite da ubacite razmak između slike i teksta.

F12 – otvara Sačuvaj kao (Save As) meni direktno.

CTRL + W – zatvara trenutno aktivni dokument.

CTRL + N – otvara se novi prazan dokument.

CTRL + F – otvara se polje za pretragu teksta.

CTRL + F6 – prelazak na sledeći otvoreni Word dokument.

Ctrl + Shift + C – kopira formatiranje trenutno selektovanog teksta. A Ctrl + Shift + V ga nalepljuje.

CTRL + Enter – dodaje se prelom stranice. Mnogo bolje nego ručni razmak,

Spisak svih mogućih prečica nalazi se ovde.