Korisne tasterske prečice za rad na Windows 10 sistemu

Nabrojaćemo najkorisnije tasterske prečice za rad na Windows 10 operativnom sistemu. One uglavnom koriste Windows dugme koje vidite na slici.

windows dugme

Windows  – vraća vas na početnu stranu gde god da se nalazite.

Windwos + D – vodi vas direktno na desktop, ma gde trenutno bili.

Windows + Q – direktan odlazak na pretragu, ako ste u aplikaciji onda idete na pretragu u aplikaciji.

Windows + I – sistemska podešavanja.

Windows + L – zaključavanje ekrana.

Windows + X – otvara se meni sa brzim linkovima.

Windows + R – Run prozor za ukucavanje naprednih komandi.

Windows + E – otvara se Windows Explorer.

Windows + K – spisak svih privezanih uređaja.

Windows + desna strelica – trenutno otvoreni program se pomera na desnu polovinu ekrana.

Windows + leva strelica – trenutno otvoreni program se pomera na levu polovinu ekrana.

Windows + gornja strelica – trenutno otvoreni program se pomera na gornju polovinu ekrana.

Windows + donja strelica – trenutno otvoreni program se pomera na donju polovinu ekrana.

Windows + Tab dugme – otvara se meni sa spiskom otvorenih aplikacija.

Windows  + Ctrl +D – dodaj novi virtuelni desktop.