Kako u Excel-u prebaciti kolone u redove i obrnuto?

Ponekada nam može zatrebati da u Excel-u prebacimo podatke iz kolone u red i obrnuto.

Kako da to uradimo?

Prvi korak predstavlja selektovanje reda ili kolone podataka koje želimo da prebacimo.

Onda kliknemo na Copy (Kopiraj).

U starijim verzijama programa potrebno je da selektujemo prostor u koji želimo da prebacimo podatke. Vodite računa da je neophodno da broj selektovanih ćelija bude identičan kao u prvom koraku. U našem primeru, mi želimo da prebacimo deset podata iz kolone u  red, pa smo selektovali deset ćelija. U novijoj verziji ovaj korak preskočite.

Kliknite na Paste Special (Nalepi specijalno), i odaberite opciju Transpose.

Podaci će sada biti prikazani u koloni. Pogledajte demonstraciju ispod.