Kako spojiti više video snimaka u jedan?

Svi programi i aplikacije za obradu video snimaka daju mogućnost da spojite dva snimka u jedan. Evo, mi ćemo pokazati kako da to uradite na primeru programa Avidemux i ShotCut.

1) Avidemux

Sa Avidemuxom najpre treba da otvorite prvi video, pa onda kliknete na Apend (Prikači) i dodate drugi video.

Potrebno je da oba snimka budu istih dimenzija. Ako ste ih snimili istim uređajem onda to nije problem. U suprotnom, treba da im promenite dimenzije.

2) Shotcut

Pomoću programa Shotcut, koji je takođe program otvorenog koda, treba da otvorite prvi video i prevučete ga na vremensku liniju. Posle otvorite drugi video i prevučete na istu liniju, ali tako da se kraj prvog i početak drugog poklapaju. I na kraju odaberete Export da snimite spojeni snimak.

Pogledajte kako to izgleda na snimku.