Kako uslikati ekran (desktop) računara?

Slikanje onoga što vidimo na ekranu kompjutera često može da zatreba. Na primer, tako pravimo dokaz da se na internetu zaista nešto desilo. Ko se bavi podučavanjem, često mu je potrebno i da uslika prozor nekog programa kako bi pokazao šta gde treba da se klikne.

Ima dobrih alatki koje to omogućavaju. Mi danas predstavljamo dve.

1) Greenshot

Odličan program otvorenog koda. Uslikane scene možete dorađivati crtanjem, isecanjem i na druge način. Dostupan je i na srpskom jeziku, koji biramo prilikom instalacije.

Pokreće se klikom na zelenu ikonicu u taskbaru računara.

Otvara se glavni meni. Kao što vidimo, moguće je slikati ceo Desktop, aktivan prozor, ili drugi proizvoljan deo ekrana (sami selektujemo).

Drugi način za pokretanje je upotreba dugmeta PrintScreen.

U sliku možemo ubacivati strelice, kružiće i slova. A  dozvoljeno je i menjati joj veličinu ili isecati nepotrebne delove.

Dugme Delete služi za brisanje greškom ubačenih oblika i teksta.

Pogledajte kako program funkcioniše uživo:

2) PicPick

Zaista odličan izbor. Liči na svima poznati Paint. Mi ga koristimo svakodnevno. Ikonica se nalazi u taskbaru.

ikonica programa

Kliknemo na nju i odaberemo šta želimo da slikamo, sve vidljivo ili samo određeni deo.

biramo scenu za uslikavanje

Pre završnog snimanja, sliku možemo ulepšavati linijama, rečima i drugim detaljima. Dostupne su sve osnovne radnje obrade slika, zamagljivanje, kropovanje, rotiranje, zumiranje i još mnogo toga. Teško je i sve nabrojati.

obrada slika

Nemojte da oba programa koristite istovremeno. Izaberite samo jedan. U suprotnom će vam se preplitati podešavanja.

Pogledaj još

Besplatne zamene za Excel

Ako vam je potreban program za analizu i čuvanje podataka, ne morate da koristite Excel. …