Nemojte čuvati šifre u internet pregledaču

Naš internet pregledač će nam često ponuditi da sačuva šifre za kasniju upotrebu.

Međutim, time rizikujemo da neko pristupi tim lozinkama.

Kako?

  1. Kompjuterski virus može lako da ih pročita.
  2. Neko drugi ko ima pristup računaru može da instalira program za njihovo izvlačenje, kao što je, na primer, WebBrowserPassword.
  3. Šifre može da vidi svako ko ima pristup vašem pregledaču.

Pokazaćemo kako mogu da se vide lozinke sačuvane unutar pregledača.

Gugl Hrom

Odete na alatku u gornjem desnom uglu, izaberete Settings – Podešavanja.

podesavanja hrom

 

Pa potom napredna podešavanja.

napredna podesavanja chrome

Potom kliknete na Upravljal lozinkama ili Manage passwords.

upravljaj lozinkama

Mozila Fajerfoks

U Mozili pratimo možemo videti šifre ako odemo na Tools – Options – Security (Opcije – Opcije – Bezbednost).

podesavanja mozila fajerfoks

Zatim kao na slici odaberemo opciju Saved Passwords.

lozinke u mozili

prikazi lozinke

Kliknemo i dobijamo spisak svih sačuvanih šifri, nakon toga je dovoljno da kliknemo na Show Password i dobijamo šifru. 🙂

sacuvane lozinke fajerfoks

U Fajerfoksu se može izbeći ova situacija ako podesimo Master Password ili ako instaliramo neki program za čuvanje šifara, ali o tome ćemo neki sledeći put.