Šta je ekstenzija fajla?

Ekstenzija fajla predstavlja sufiks, odnosno dodatak na ime fajla, koji omogućava operativnom sistemu da prepozna u kom se programu on otvara.

U Windows operativnom sistemu ekstenzija fajla ima tri slova, na primer: .doc ili .pdf za dokumenta, .mp3 za muziku, .avi za video fajlove, .jpg za slike i slično.
Svaki program koji instalirate na kompjuteru može otvarati jedan ili više fajl formata.  U slučaju da imate instaliranih više programa koji otvaraju istu ekstenziju, podrazumevani program (default program) će otvoriti  fajl.

Kako videti ekstenziju fajla?

U Windowsu  operativnom sistemu su po pravilu  ekstenzije skrivene. To znači da u imenu fajla, na primer neke slike  ne vidimo slika.jpg nego samo slika.  Ako želimo da u Windows operativnom sistemu podesimo da nam sve ekstenzije fajla budu vidljive ,pratimo sledeće korake:

1. Start dugme – Control Panel – Appearance and Personalization – pa kliknemo na Folder Option ili,

2. Otvorimo Windows Explorer i izaberemo Opcije u Folderu kao na slici:

Nakon toga izaberemo View i ako želimo da vidimo fajl ekstenzije otštikliramo polje: Hide extensions for known file types.

Da li je moguće menjati ekstenziju fajla?

Ekstenziju fajla nije preporučljivo menjati, jer u tom slučaju operativni sistem neće prepoznati o kom se formatu radi i neće moći da otvori fajl. Ako želite da datoteku određenog formata prevedete u drugi format, morate upotrebiti određeni fajl konvertor, na primer konvertor .jpg u .txt format kako bi sliku preveli u tekst. Obično menjanje ekstenzije neće biti ni od kakve pomoći.

U izuzetnim slučajevima možemo menjati fajl ekstenziju kada znamo da Windows može da prepozna fajl format, na primer, kada menjamo .txt u .htm, iz tekst formata u HTML format. To radimo veoma jednostavno. Prvo treba da obezbedimo da ekstenzije budu vidljive što smo uradili u prethodnom koraku,  zatim samo desnim klikom kliknemo na fajl, izaberemo Rename iliti Preimeuj ( ili pritisnemo F2). Nakon toga u imenu fajla izbrišemo .txt, zamenimo ga sa .htm i sačuvamo promene.

Pogledaj još

Kako da podelite link ka određenom slajdu u PowerPointu?

Recimo da radite na određenoj prezentaciji, pa želite da nekome skrenete pažnju na tačno određeni …