Blokirajte obaveštenja sa sajtova u Google Chromu

Ako sajtovima damo odgovarajuću dozvolu, oni mogu da nam šalju obaveštenja preko Google Chrome pregledača. Međutim, često se dešava da im tu dozvolu damo greškom. Kliknemo na pogrešno dugme i završimo sa dosadnim obaveštenjima. Kako da ih isključimo?

Potrebno je prvo da u Google Hromu odete na Podešavanja.

Potom na Napredna podešavanja.

Kliknite na Podešavanja sadržaja.

I tu pronađite obaveštenja, pa kliknite na izuzeci.

I sada blokirajte obaveštenja po potrebi.

I to bi bilo to.