Kako da usporite pesmu ili bilo koji drugi muzički audio snimak pomoću Audacity

Muzika i audio snimci se često koriste za učenje izgovora stranih reči. Međutim, kada se reči izgovaraju suviše brzo, može nam biti veoma teško da bilo šta razumemo.  Čak i kada tečno govorimo određeni jezik, ne možemo uvek da propratimo šta se tačno izgovara, što zbog kvaliteta snimka ili  muzike u pozadini. U takvim situacijama, od koristi nam može biti usporavanje pesme ili audio snimka. Sporije puštanje može da naruši kvalitet zvuka, ali to ne mora da bude mnogo primetno.

Danas ćemo vam pokazati kako da usporite zvučni zapis bilo da je on u mp3 ili wav formatu. Za tako nešto vam je potreban program Audacity, odličan program za obradu zvuka, koga smo već pominjali u prethodnim člancima.

Za početak rada je potrebno da imate instaliran Audacity i da otvorite pesmu u ovom programu. Selektujte celu pesmu ili samo onaj deo koji želite da usporite.

Audacity nudi dva efekta za usporavanje audio zapisa.

1. Prvi efekat nalazimo u opciji Effects – Change Tempo.

audacity promeni tempo

Pomoću klizača odredite za koliko procenata želite da usporite ili ubrzate zvuk. Znak minus je usporavanja, a plus ubrzanje.

klizac za promenu tempa muzike

Pre nego što snimite promene, preslušajte zvuk i ako vam se ne sviđa brzina, kliknite na Stop pa na Edit – Undo Change Tempo, i probajte ponovo.

2. Drugi efekat je Effects – Change Speed.

promeni brzinu pesme

Takođe pomoću klizača određujete procenat promene brzine, minus je usporavanje i plus je ubrzanje. Ovaj efekat više narušava kvalitet zvuka, i stoga vam preporučujemo da se držite prvog efekta, osim ako se ne razumete u naprednu obradu audio materijala.

Kada usporite pesmu onoliko koliko vam odgovara, potrebno je da je snimite na računar. To činite tako što instalirate Audacity dodatak za MP3 dekodiranje, koji se može naći ovde. Tokom instalacije nemojte da menjate mesto gde će se program instalirati.  Nakon što završite, vratite se u Audacity i kliknite na Export i sačuvajte pesmu.

izvezi pesmu u mp3 formatu audacity

U slučaju da Export ne radi, potrebno je da, putem Browse opcije, locirate mesto na računaru gde ste instalirali MP3 dodatak.

,

Comments are closed.