Kako da podelite datoteku u CSV formatu na više delova?

Kada izvozimo podatke sa raznih servisa često nailazimo na CSV format. On lako može da se otvori u Ekselu, LibreOfisu ili OpenOfisu. Međutim, ako njegova veličina pređe određeno ograničenje tada možemo naići na problem.

Na primer, maksimalna moguća datoteka u Ekselu ima ograničenje od 1048576 redova i 16384 kolona. Više od toga ne može da se podrži i pojaviće se obaveštenje da nisu svi podaci učitani.

Kako to rešiti?

Jednostavno, potreban nam je program koji može da podeli CSV datoteku u više delova pre njenog otvaranja. Taj program je Free Huge CSV Splitter.

Preuzmite ga i pokrenite. Podesite koliko redova želite da sadrže nove datoteke. Možete ići do milion redova, kao što rekosmo.

podela csv datoteke

Svaki deo će imati po toliko redova sem poslednjeg koji sadrži ostatak.

Imajte u vidu da samo prvi fajl sadrži imena kolona, pa to kasnije naknadno prekopirajte u ostale delove.

Comments are closed.