Kako zamagliti lice na slici pomoću Paint.NET?

Ponekada nam je potrebno da zamaglimo deo slike koju imamo. Na primer, želimo da sakrijemo neki poverljiv podatak, ili da sakrijemo nečije lice. To može da se uradio na veliki broj načina, a danas ćemo vam predstaviti kako da to uradite pomoću programa Paint.NET. Program je inače besplatan, i naširoko poznat kao jedna od jednostavnih zamena za Photoshop, jer omogućava osnovnu obradu slika.

Nakon što otvorite sliku u programu, potrebno je da označite deo koji želite da bude zamagljen. Na našem primeru, selektovali smo deo lica koje ne želimo da se vidi.

selektovati deo lica ili slike

Zatim je potrebno da odem na polje Effects – Distort – Pixelate.

zamraciti sliku

Sada je potrebno da odabere jačinu zamagljenosti, odnosno pomešanost piksela. Što je veći broj, to će taj deo biti više zamagljen, i neće moći da bude otkriven pomoću drugih alata. Međutim, ako je broj suviše veliki, može da remeti slici i da podosta odudara. Tako da je bitno da nađete balans.

broj piksela

Vidite kako slika izgleda nakon zamagljivanja.

zamagljeni deo slike

U slučaju da niste zadovoljni, uvek možete da se vratite nazad poništavajući prethodne korake i sve počnete ponovo. Dugme za poništavanje vidite na slici.

dugme za vracanje nazad

Comments are closed.