Kako da sačuvate PowerPoint prezentaciju u PDF formatu?

Veoma često nam može zatrebati da određenu PowerPoint prezentaciju snimimo u PDF format. Na primer, želimo da neokrnjenu verziju pošaljemo elektronskom poštom ili da je čuvamo u elektronskom obliku. PDF je vidljiv na svakom računaru i ne moramo da brinemo ko ima PowerPoint, a ko ne. Verovatno znate za opciju Save as PDF ili Sačuvaj kao PDF, koja automatski konvertuje prezentaciju u PDF. U tom slučaju će svaki slajd biti prikazan na jednoj stranici. Danas ćemo vam pokazati kako da nekoliko slajdova bude na jednoj stranici u PDF formatu.

Prvo je potrebno da odete na Save as ili Sačuvaj kao.

sacuvaj kao save as powerpoint

Potom u padajućem meniju odaberete pdf format i kliknete na Opcije (Options).

sacuvaj prezentaciju kao pdf format

options save as pdf

Potom u padajućem meniju odaberete opciju Handouts ili Propratni sadržaji.

pdf handouts

Sada u meniju sa desne strane odaberete koliko slajdova želite da bude prikazano na jednoj stranici. Tu su još i druga dodatna podešavanja, na primer slajdove možete da podesite vertikalno, ili da odštampate samo određene slajdove, uokvirite slajdove, ubacite komentare i slično.

nekoliko slajdova kao pdf

Sada će prezentacija biti prebačena u PDF format, ali će na svakoj stranici biti po nekoliko slajdova. Novi PDF dokument možete da čuvate u elektronskom obliku ili pošaljete zainteresovanim osobama mejlom.

Ne zaboravite da kliknete na Snimi (Save) na kraju, kako bi se PDF zaista sačuvao.

snimi pdf u powerpointu

, ,

Comments are closed.